Grensgebieden

Op de grens van stad en platteland

Prijs € 5,00 per leerling

Duur 75 minuten

Groep(en) 5 t/m 8

Aantal leerlingen 25

Periode 23 sep t/m 26 nov 2017

Grensgebieden

Workshop bij de tentoonstelling 'Grensgebieden' van nomadisch kunstcollectief de-Passages.

We gaan stad en platteland samenbrengen in het midden van het atelier. Het samenvoegen van deze tegenstelling geeft het beeld van een grensgebied. Allerlei verschillende vormen en materialen geven jou de mogelijkheid om jouw fantasie over de stad of het platteland vorm te geven. Wat hoort bij wat? Zijn de verschillen wel zo groot?

Competenties

Onderwerpen uit de directe belevingssfeer (gebouwen, leefomgeving, de natuur), onderwerpen uit beeldende kunst, cultureel erfgoed, vormgegeven omgeving en wereldoriëntatie. Ruimtelijk bouwen, omsloten ruimte, constructies, ruimte inrichten. Geometrische en organische vormen. Opbouw, ordening en evenwicht. Werken met constructiemateriaal. Constructie- en verbindingstechnieken met papier en kosteloos materiaal. Bouwen van maquettes. Verbinden van hout, metaal en kunststof. Samenwerken.