Terug naar overzicht

Field Free Space 2001-2015

Madelon Hooykaas, Elsa Stansfield

Jaar
2001
Materiaal
koper rvs
Formaat
h. 10 meter
Type
Verdwenen beelden

Field Free Space was in zijn oorspronkelijke vorm het eerste van een achttal kunstwerken, die in het kader van het project Semslinie Kunstlijn tot stand is gekomen. Field Free Space was het meest zuidelijke kunstwerk van de Semslinie Kunstlijn.

De kunstenaars Madelon Hooykaas en Elsa Stansfield hadden met 'Field Free Space' een meditatief kunstwerk gemaakt waar bezoekers voor korte of langere tijd konden verblijven in een 'stralingsvrije ruimte'. Met het werk reageerden de kunstenaars onder meer op de enorme hoogspanningsmasten in de directe nabijheid van het kunstwerk.

Bezoekers konden aan weerszijden het kunstwerk via een trappetje binnen gaan. Binnen zou men het omliggende landschap anders ervaren dan buiten. De kunstenaars stelden dat de afwezigheid van straling onze gedachten beïnvloedt en wellicht een ander bewustzijn stimuleert. Het Energie Centrum Nederland in Petten had een belangrijke bijdrage geleverd aan de technische realisering van het werk.

De stralingsvrije ruimte in het kunstwerk is in 2014-2015 helaas verloren gegaan door koperdiefstal. Daarmee is het kunstwerk in zijn oorspronkelijke vorm verdwenen en is het nu een moderne archeologische site geworden, In 2016 heeft Madelon Hooykaas een korte film gemaakt naar aanleiding van de koperdiefstal in 2014-2015. De film kunt u openen via deze link, https://youtu.be/gCmL8CY5XSo
 
Bij de realisatie van het oorsponkelijke kunstwerk is een landschapselement aangelegd, ontworpen door Erna van der Stappen, landschapsarchitecte bij de Dienst Landelijk Gebied te Assen. Het landschapselement visualiseerde de verbinding tussen het kunstwerk en die naastliggende  hoogspanningsmasten met stroomdraden.

De moderne archeologische site van Field Free Space is als volgt te bereiken: rijdend langs het Weerdingerkanaal (NZ) in Nieuw-Weerdinge richting Ter Apel, kan men even voorbij de brug richting Roswinkel aan de linkerkant van de weg parkeren. Vervolgens lopend via het sluisje het kanaal oversteken en via het nu  aangelegde landschapselement  van Staatsbosbeheer het kunstwerk naderen. Ter hoogte van het sluisje zijn in de verte de restanten van Field Free Space al te zien, gelegen nabij de hoogspanningsmasten.

Delen