Terug naar overzicht

Fort voor het Water

Jeroen van Westen

Jaar
2000
Materiaal
aarde cortenstaal knuppelpad lexaanplaten water waterpomp
Type
Beelden buiten

Met het kunstwerk 'Fort voor het water' laat kunstenaar Jeroen van Westen een portret zien van het nu vrijwel verdwenen hoogveen, daar waar tot ongeveer 1920 de Roswinkeler schans was gelegen. Ten tijde van de aanleg van deze schans was er sprake van bedreiging door een vijand. De vijand is er niet meer, wel is er een slachtoffer na het afgraven van het veen: water.
Nu de spons van het hoogveen er niet meer is, en de landbouw het waterpeil afdwingt, is de waterkwaliteit in het gebied enorm teruggelopen, is water vrijwel onzichtbaar geworden.

In het plan 'Was getekend, de Runde' wordt een waterloop voorgesteld waarin gebiedseigen water een bedding volgt op basis van verdwenen en nog levende verhalen en verlangens. Het Fort voor het Water nodigt deze nieuwe waterloop uit, koestert en voedt. Het Fort is een plaats waar feesten gegeven kunnen worden, theater gespeeld, performances gehouden: alles midden in een hoopvol landschap. (tekst: Jeroen van Westen)
 

Delen