Diese Landschaft ist NIRGENDWO

Ulrich Möckel en Christoph Seidel

Periode 11 sep t/m 21 nov 2010

Diese Landschaft ist NIRGENDWO

 Onder de titel 'Diese Landschaft ist NIRGENDWO' maakten de kunstenaars Ulrich Möckel(Hemer, 1949) en Christoph Seidel (Bad Rothenfelde, 1964) in 2009 en 2010 in Duitsland drie tentoonstellingen. De tentoonstelling bij het CBK Emmen is de vierde en laatste in deze reeks. Alle vier tentoonstellingen hebben dezelfde titel, maar ze zijn onderling verschillend omdat het onderzoek naar landschap en natuur zich steeds verder ontwikkelt. De kunstwerken vormen als het ware een nieuw landschap in de tentoonstelling 'Diese Landschaft ist NIRGENDWO'.

Voor de kunstenaars Ulrich Möckel en Christoph Seidel is het begrip 'landschap' in de breedste zin van het woord de basis geweest voor dit project. Ze onderzoeken natuur en landschap in verschillende betekenislagen. Daarbij kijken ze naar de manier waarop mensen met de natuur omgaan en natuur en landschap beleven.

De artistieke en kunsthistorische  benadering van het landschap bleef in het verleden beperkt tot een mooie weergave van de omgeving. Daarbij verloor men uit het oog, dat het landschap complexe, zowel esthetische als sociaal maatschappelijke aspecten kent. Het zich bewust worden van het begrip landschap is een uitdaging voor de hedendaagse kunst, die cultuur en natuur met elkaar verbindt.

Doel van het project 'Diese Landschaft ist NIRGENDWO' is ook om de toeschouwer, mede door  dialoog in de expositie, een nieuwe kijk op zijn eigen leefomgeving te bieden, die ook eigen natuurervaringen en -herinneringen kan oproepen. Het landschap zou ook als verbindend element kunnen worden gezien. Kijk bijvoorbeeld naar de aan elkaar grenzende cultuurlandschappen van Duitsland en Nederland. Het landschap verbindt mensen over landsgrenzen heen.

Bekijk het zaalboekje van de tentoonstelling 4,8 MB Download