Kleur als echo

Muur- en vloerbeelden van Wia van Dijk

Periode 23 apr t/m 19 jun 2016

Kleur als echo

In deze tentoonstelling ziet u een presentatie van het project ‘Levensaders’. Dit project is een beeldend onderzoek in kleur naar de levendigheid en zichtbaarheid van de herinnering en de emoties bij de oudere mens. Van Dijk is geboeid hoe mensen in het leven staan en hun leven ervaren.

Met drieëntwintig bewoners van het Woonzorgcentrum Holdert in Emmen heeft zij een ‘kleurgesprek’ gehad waarin hun herinnering centraal stond. In de recente werken die ook levensportretten genoemd kunnen worden toont kleur hoe de verschillen en overeenkomsten in de verschillende levensfasen wordt ervaren. In de tentoonstelling wordt recent werk waarin kleur de boventoon voert afgewisseld met ouder werk.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling geeft Wia van Dijk een publicatie uit met bijdragen van Fronique Oosterhof Nanda Janssen, Kie Ellens, Ben Loerakker en Sipke Kingma. Het boek laat een overzicht zien van het werk van Wia van Dijk van de afgelopen twaalf jaar, met zowel haar autonome werk als de werken die zij in opdracht maakte.

zaalboekje Wia van Dijk - 2016.pdf 135 kB Download