The Ultraperiferic

Periode 17 sep t/m 27 nov 2011

Tentoonstelling met werk van hedendaagse kunstenaars die zich door Robert Smithson lieten inspireren.

The Ultraperiferic

Parallel aan de tentoonstelling Robert Smithson in Emmen. Broken Circle/Spiral Hill Revisited werd een tentoonstelling gepresenteerd met werk van hedendaagse kunstenaars die zich door Robert Smithson laten inspireren: The Ultraperiferic. De tentoonstelling werd samengesteld door Nils van Beek en Theo Tegelaers van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte.

Entropie
Robert Smithson koos als locatie voor zijn werk Broken Circle/Spiral Hill een zandafgraving in Emmerschans, nabij Emmen. In de groeve is zichtbaar hoe het landschap van de Hondsrug in geologisch opzicht is gevormd door verschillende IJstijden. Smithson koos voor deze plaats vanwege de entropie die zich er manifesteert: het landschap is onderhevig aan slijtage, het valt zodanig (langzaam) uiteen, ook door het industrieel gebruik, dat de oorspronkelijke structuur niet te reconstrueren is.

Hedendaagse kunstenaars
Het is een gegeven dat Smithson voor veel hedendaagse kunstenaars een belangrijke inspiratiebron, zelfs een ijkpunt voor hun werk is, niet in het minst door zijn uitgebreide verzamelde geschriften die in 1996 werden gepubliceerd (Robert Smithson. The Collected Writings. Ed. Jack Flam/University of California Press).

Voor The Ultraperiferic krijgt een aantal kunstenaars de opdracht om een werk te maken vanuit het gedachtegoed van Smithson, waarbij het landschap als een continu proces wordt gezien dat zich door de wisselwerking tussen mens en natuur in een voortdurende transformatie bevindt.
Voor de duur van tenminste drie jaar zullen jaarlijks twee kunstenaars worden uitgezonden naar perifere gebieden waar deze dynamische wisselwerking tussen mens en landschap onderzocht kan worden. De plaats van bestemming wordt in overleg met de kunstenaars bepaald en kan ver weg zijn of dichtbij. Op de website van

Land Art Contemporary is een initiatief van Stichting LACDA in Drenthe. Het programma wordt mede-ondersteund (inhoudelijk en financieel) door SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en door Provincie Drenthe, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (LEADER), Gemeente Coevorden, Gemeente Emmen, Cultuurfonds BNG en de familie Sanders-Ten Holte.

Bekijk de zaaltekst Ultraperiferic 6,5 MB Download