Boetseren

Zelf boetseren met inspiratie uit de keramiektentoonstelling

Prijs € 5,00 per leerling

Duur 75 minuten

Groep(en) alle groepen

Aantal leerlingen 25

Periode 07 apr t/m 24 jun 2018

Boetseren

Workshop bij de tentoonstelling van SKNN (Stichting Keramisten Noord Nederland).

Boetseren is een perfecte manier om je creatieve idee te uiten en de fijne motoriek te oefenen. Bij de SKNN zijn bijna 170 kunstenaars aangesloten die zich bezighouden met keramiek; genoeg variatie om door geïnspireerd te raken. De leerlingen leren de unieke kenmerken van klei te benutten.

Competenties

Groep 1 t/m 4: Onderwerpen uit de directe belevingssfeer (mensen, dieren, gebruiksvoorwerpen). Ruimtelijk bouwen en omsloten ruimte. Vormsoorten (bol, kegel enz.) en lichaamsvormen mens en dier ruimtelijk vormgeven. Boetseren met natuurklei. Boetseren uit één stuk.

Groep 5 t/m 8: Zoals hierboven, verder verdiept. Plus: onderwerpen uit beeldende kunst en cultureel erfgoed. Karakteristieke houding van mensen en dieren aangeven in klei.